Ontwerpen van eetbare tuin

Roeach ontwerpt met passie en plezier jouw tuin. We spelen in op jouw ideeën, komen met andere mogelijkheden en laten je zien wat wel en niet handig is. Het resultaat is: "jouw tuin om op te eten, mooi en zo lekker.

1e gesprek

gratis

  • Ongeveer 1 uur.

Roeach ontwerpt “tuinen om op te eten”.Roeach ontwerpt "tuinen om op te eten". We kiezen voor "eetbare" tuinen, omdat eten uit je eigen tuin, lekker is en mooi om te zien. Sla of aardbeien tussen andere planten zetten, kan goed en maakt eten uit je tuin heel simpel. Door het kiezen van bijzondere planten als eeuwige moes, de kardoen, of bijvoorbeeld de zoete aardappel krijgt je tuin een bijzondere uitstraling.
We gebruiken zoveel mogelijk duurzame en/of natuurlijke materialen voor de bestrating, bakken en pergola. In plaats van grind kan bijvoorbeeld ook perzikstenen worden gebruikt, die gaan heel lang mee en hebben een verrassende kleur.
Wij ontwerpen vanuit de principes van de Permacultuur. Zaken als: zon en schaduw, grondsoort, hoogteverschillen, water aan- en afvoer zijn de basis van het ontwerp. De verschillende elementen in het ontwerpen hebben verschillende functies. Een verhoogde bak kan bijvoorbeeld tegelijkertijd windkering, goed voor de afwisseling in werkhouding zijn en daarnaast kunnen er andere soorten planten in groeien.

Ontwerp van je tuin: maatwerk
en met een stappenplan.

Het maken van een tuinontwerp is maatwerk. Elke tuin, elke plek en elke tuinbezitter heeft zijn eigen mogelijkheden en wensen. Wij spelen daar graag mee en bieden je iets aan waar jij mee verder kunt. Dat kan een kortere of langere weg zijn. We werken met een stappenplan. Jij bepaalt het tempo waarin we lopen en het aantal stappen dat wordt gezet.
 

Stappenplan

Kennismaken

In het eerste gesprek bekijken we jouw tuin en bespreken wat je wensen en ideeën zijn. Daarna stipt Janet of Tine aan wat zij voor mogelijkheden ziet. We bespreken dan bijvoorbeeld de mogelijkheden t.a.v. de uitstraling, zithoek, speciale elementen en de verschillende, eetbare planten. Dit om te horen welke ideeën jou aanspreken.
Exact in kaart brengen wat je wensen zijn voor het ontwerp en de omstandigheden ter plaatse

Na het invullen van een vragenlijst, waarin je je wensen en ideeën hebt aangegeven, gaan we op nieuw met elkaar in gesprek. Verder komen we met de eerste ideeën om de richting van het tuinontwerp te bepalen. Ook worden door ons de exacte maten van de tuin opgemeten, de bodemgesteldheid bekeken en de omgevingsfactoren in kaart gebracht.
Maken van een concept tuinontwerp

Het concept wordt gemaakt op basis van de wensen die bij stap 2 zijn aangegeven, gecombineerd met de mogelijkheden die het terrein biedt. De grote elementen zoals bomen, paden, indeling terrein, zithoek, zichtlijnen, kleurenpalet, pergola enz. staan in het tuinontwerp.
Het concept tuinontwerp wordt besproken en wijzigingen/ aanvullingen/ veranderingen kunnen worden aangegeven. Hierna heb je als klant de keus wat de volgende stap wordt.
Als je het werk wilt laten uitvoeren door een hovenier wil die graag een exacte tekening hebben om fouten bij de aanleg te voorkomen. Deze tekening maken we graag voor je.
Maken van een definitief ontwerp

Het tuinontwerp wordt definitief gemaakt op basis van het concept en de uitkomsten van stap 3 en je daarna toegestuurd. Hiermee kan jijzelf of een hovenier aan de slag. Je vult dan zelf de beplanting van de tuin in of laat dit de hovenier doen. Als je dat wenst kan er, door Roeach, ook een beplantingsplan worden gemaakt.
0
Maken van beplantingsplan

In het beplantingsplan wordt op basis van het definitief ontwerp exact aangegeven welke bomen, struiken vaste planten en éénjarigen er in de tuin worden geplant. Je krijgt hiervan een uitgebreide lijst en een tekening toegestuurd.
Coördinatie bij de uitvoering en/of uitvoering beplanting

Roeach kan voor je regelen dat alle werk wordt uit gevoerd naar jouw wensen. Jij geniet van de realisatie van het tuinontwerp terwijl anderen aan het werk zijn. Wij zorgen dat de werkzaamheden van andere uitvoerders op elkaar worden afgestemd en dat je daar zo weinig mogelijk om kijken naar hebt.
Als je de beplanting exact op de juiste plaats wilt hebben staan, kunnen wij dit onderdeel van het werk doen voor jou of de hovenier.