Onze bronnen

 
De cursussen van Roeach en de manier van werken op de perma-tuin Jourezijn opgezet vanuit het inzicht dat de Natuur weet wat ze doet. Daarmee vinden wij dit de belangrijkste medewerker op de tuin. Ook in de cursussen kijken we steeds naar wat de Natuur doet, wat dit ons wil vertellen en hoe we er profijt van kunnen hebben.
 

(H)eerlijk Groen doen,
dat is wat Roeach wil.
Met onze activiteiten dragen we bij aan een mooiere en gezondere wereld.

Er zijn een aantal bronnen waarbij we dit inzicht terug zien. Dat is bij de Permacultuur en de biologisch (-dynamische) landbouw en cradle tot cradle Janet en Tine nemen niets voor “waar” aan.

Zij onderzoeken verschillende invalshoeken en gebruiken daaruit wat voor hen van belang is.Daarbij koppelen ze de theorie aan wat ze observeren in de praktijk..

Het is essentieel om te blijven kijken en observeren wat er bij jouw grond gebeurt. Immers geen enkel stuk grond is hetzelfde of heeft dezelfde ontwikkelingsgeschiedenis! Het gaat om (H)eerlijk groen doen.

Permacultuur

In de jaren ’70 is de permacultuur ontwikkeld in Australië door Bill Mollison en David Holmgren.

Door te onderzoeken wat er gebeurt in de regenwouden van Tasmanië en de woestijnen daar, hebben ze ontdekt welke principes hier achter zitten. Op basis daarvan is Permacultuur ontstaan.Het woord permacultuur is een samentrekking tussen permanent en agriculture. Permacultuur is een geïntegreerd ontwerpsysteem,dat gaat over architectuur, tuinieren, ecologie, water, geld,

financiële structuren en ook over samenlevingsvormen. Het uitgangspunt voor het ontwerp is; een veerkrachtig ecosysteem dat de mens in al zijn behoeften voorziet en waarbij je het beste resultaat bereikt als je gebruik maakt van de kracht van de natuur. Samenwerken met alle levende wezens en elementen, waarvan de mens er ook één is.

Though the problems of thisworld are increasingly complex, the solutions remainembarrassingly simple.

Bill Mollison

Ethische uitgangspunten

  • Koester de aarde
  • Vertroetel de mens
  • Deelde weelde

Biologisch
-dynamische landbouw

Biologisch-dynamische landbouw is een vorm van biologische landbouw die gestoeld is op de antroposofische principes van Rudolf Steiner.

In de biologisch-dynamische landbouw gaat men ervan uit dat hemellichamen invloed uitoefenen op de groei van de gewassen. Voor en tijdens het verbouwen van de gewassen houdt men daarom in alle opzichten rekening met deze kosmische invloeden. De maan beïnvloed bijvoorbeeld niet alleen de getijstroom

maar ook de waterhuishouding van gewassen. Zaaien, oogsten, snoeien enzovoort heeft meer effect als je dat doet op die dagen in het jaar die daarvoor het meest geschikt zijn. Verschillende interessante uitgangspunten vanuit de biologisch dynamische landbouw leer je in theorie én praktijk in de cursussen en workshops.
Bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologisch-dynamische_landbouw

William MC Donough en Michael Braungart hebben in 2002 hun boek over duurzaam ontwerpen uitgebracht: “Remaking the way we make things”.

Duurzame ontwikkeling is in 1987 in het Brundtland rapport gedefinieerd als de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. Het streven van Cradle to Cradle (C2C) gaat verder; het voorzien in onze eigen noden én de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien.

Het originele Engelstalige boek Cradle to Cradle is niet van papier maar van een recyclebare kunststof die na een eenvoudig proces opnieuw als glossy, helderwit papier kan worden gebruikt. In warm water lost de inkt op, zodat er schoon kunststof achterblijft. Ook de inkt kan opnieuw als inkt dienstdoen.

De River Rouge -autofabriek van Ford moest verlaten worden omdat de grond te ernstig vervuild was.

Op deze plek hebben Braungart en McDonough een nieuwe fabriek neergezet die de grond en de rivier zuivert, habitat voor vogels creëert en toch auto's maakt.

Een auto die daar gemaakt zou kunnen worden is de Ford model U . Alle materialen in deze auto zijn biologisch afbreekbaar of zonder kwaliteitsverlies herbruikbaar in technische producten. De banden trekken schadelijke deeltjes aan op de weg, en geven bij slijtage voeding af voor de berm. Uit de uitlaat komt schoon water. Deze auto is (nog) niet in productie.

Thomas Rau, ( link maken) Nederlands architect heeft dit principe omarmt en gaat hierin nog verder. Hij pleit voor een nieuw economisch systeem waarin we producten niet langer bezitten, maar slechts gebruiken.

Cradle to Cradle.