Door de tijdelijke sluiting van de bibliotheken is er maar op een beperkt aantal plekken uitleen van zaden mogelijk.
Kijk op facebook waar je wel zaden kunt lenen
.

In de onderstaande rubrieken vind je de soorten zaden, waar we meer dan 25 zakjes mee kunnen vullen. We hebben dus meer soorten zaden dan hier staan beschreven. Het maken van deze pagina’s kost veel tijd, langzaam zal het zich uitbreiden.

Bij bijna elke soort staat nu de tijd van zaaien, bloeien, oogsten enzovoort. Verder staan er een paar foto’s en achtergrond informatie over de plant. Zie je iets vreemds? Laat het ons weten.

Op elke locatie is een andere zadencollectie. Elke collectie is afhankelijk van wat er op die plek wordt ingeleverd.